Duurzame energie

Inzetten op duurzame energie betekent een verlaging van het energiegebruik van gebouwen en de openbare ruimte, een verlaging van het gebruik van fossiele brandstoffen en de keuze voor hernieuwbare energiebronnen en collectieve energiesystemen.

Wat zijn de voordelen van duurzame energie op een rijtje?

  • Bij de productie van duurzame energie komen minder schadelijke stoffen vrij
  • Door duurzame energie af te nemen, draagt u bij aan de productie van duurzame energie
  • U draagt bij aan een beter milieu
  • Duurzame energie is niet duurder dan grijze energie
  • U kunt zelf duurzame energie opwekken en terug leveren

Wilt u duurzaam (ver)bouwen?

Wij adviseren u hier graag in. Hiervoor zijn verschillende benaderingen, visies, stappen of richtlijnen bij het ontwerp van duurzame woningen en gebouwen. Mocht u wat inspiratie nodig hebben, in het Informatieblad van de Rijksoverheid: strategieën duurzaam bouwen en verbouwen staat een compleet overzicht van de verschillende manieren van aanpak.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.