NEN-Keuring

Wat is de NEN 3140?

De NEN 3140 omvat de Nederlandse norm voor een veilige bedrijfsvoering bij werkzaamheden aan, met of in de buurt van elektrische apparatuur die gebruikmaakt van laagspanning. Laagspanning houdt maximaal 1.000 volt wisselspanning en 1.500 volt gelijkspanning in. Elektrische apparatuur in uw bedrijf kan een arbeidsmiddel zijn of zich bevinden in de buurt van uw personeel. In beide gevallen is de NEN 3140 keuring van toepassing.

De arbeidsinspectie gebruikt de NEN 3140 als richtlijn voor haar besluitvorming van de arbeidsomstandigheden. Werknemers dienen zich te houden aan de Arbowet en werkgevers moeten kunnen aantonen alles te hebben ingezet om dit te faciliteren. De NEN 3140 omschrijft dus de voorschriften voor alle aanwezige elektronische objecten in uw bedrijf. Of dat nu in de keuken, het kantoor of de opslagruimte is.

Wie mag een NEN keuring uitvoeren?

De NEN 3140 keuring mag worden uitgevoerd door een vakbekwaam persoon. Deze persoon heeft de juiste opleiding, kennis van regelgeving en de benodigde certificaten. Een NEN 3140 vakbekwaam persoon moet gevaren en risico’s kunnen inschatten bij (complexere) elektrotechnische werkzaamheden. Daarnaast moet hij of zij elektrotechnische handelingen op een veilige manier kunnen uitvoeren.  

Krachtstroom

Wat zijn de keuringstermijnen?

Hoe vaak apparatuur moet worden gekeurd bepaalt de verantwoordelijke van de installatie van het bedrijf. In de NEN 3140 is een tabel opgenomen die de keuringstermijnen voorschrijft. Per vakgebied kan de interval sterk verschillen. Bekijk hieronder een beknopt overzicht: 

  • Bedrijfsinstallaties – eens in de vijf jaar 
  • Kantoormaterieel, zoals computers – eens in de drie jaar. Wanneer de ingecalculeerde risico’s bepaalde waarden in de tabel niet overschrijden, volstaat een steekproef of visuele inspectie. 
  • Grote machinerie – jaarlijks tot eens in enkele jaren, afhankelijk van de intensiteit van gebruik. 
  • Elektrische arbeidsmiddelen – ieder jaar. Bij intensief gebruik van bepaalde arbeidsmiddelen kan de keuringstermijn korter zijn. 

RJC Elektrotechniek heeft een vaste partner die NEN keuringen kan uitvoeren. Deze specialist staat voor u klaar om de keuring van elektrische objecten met de uiterste zorg en precisie uit te voeren. Na de keuring kunt u erop vertrouwen dat u de elektronische objecten binnen uw organisatie veilig kunt gebruiken en rekent u op goedkeuring van de arbeidsinspectie voor de elektronische bedrijfsvoering.  

Benieuwd de partner van RJC Elektrotechniek uw NEN Keuring kan uitvoeren? Neem vrijblijvende contact met ons op voor een offerte op maat. 

 

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.